8 במרץ יום האישה הבינלאומי - חגיגת הפרסום ברוסית

8 במרץ יום האישה הבינלאומי - חגיגת הפרסום ברוסית